05 december 2007

zo'n kind hoort toch niet op onze school!!!!


XXXX: voor goed, bijzonder en bijzonder goed onderwijs
Op onze school staat het kind centraal in een veilige en uitnodigende leeromgeving.
De bouwstenen voor een duidelijke pedagogisch- didactische aanpak zijn geborgenheid, acceptatie, vertrouwen en respect.
Op onze school worden we bij ons handelen geïnspireerd vanuit onze christelijke geloofsovertuiging.
God wil met ons omgaan, zo willen wij met anderen omgaan.
Hierop zijn onze waarden en normen gebaseerd. Dit wordt zichtbaar in hoe we met elkaar en met onze omgeving omgaan.
zijn we verdraagzaam, hebben respect voor elkaar en houden rekening met elkaar.

Kindvisie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.

Daarom willen we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op elk kind.
Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief, en creatief gebied.
Het doel is bij te dragen in de vorming tot een zelfstandig, positief en kritisch denkend mens.
We houden daarbij rekening met relatie, autonomie en competentie van de kinderen.Maar toch hoort ZO'N kind niet op onze school!!!!!!gedicht , nogmaals omdat ie de spijker op zijn koppie mept , door m eradus

Schoolpleingesprek

Een klas met kleuters
aan het spelen
in de zandbak
op het schoolplein
Rennen, brullen
zijn met velen
alleen die kleine snotneus....
wie zou dat zijn?

'Oh ja, die kleine,
het stond in 't krantje,
zit vanaf vandaag
nu ook op 'onze' school.
Ja, ze zeiden:
't is een bijdehandje.
Noemden ze die vroeger
niet gewoon ...mongool?

Ja, dat heet nu Down,
maar ik wil je wel vertellen
dat vertelde laatst mijn neef,
ze hebben altijd snottebellen.
En de oogjesstaan
net als vroeger
nog steeds niet recht
maar even scheef.

Ja, het moet niet gekker worden,
t is best leuk hoor voor die kinderen
maar als ze in de klas
die van 'ons' nou maar niet hinderen.
Kijk nou eens dat nieuwe gassie
echt, dat komt niet uit mijn mond,
maar bij die anderen vergleken
issie toch zo vlug als dikke stront.


Nee dan was het vroeger anders,
zeg maar beter voor mijn part,
want toen zaten zij en die van ons
ook op school, maar dan apart.
En dan, ken jij de ouders van dat kind?
Je zal het bestwel aan ze kunnen zien'.
'Nou vertel.. Ik ben erg benieuwd:
Dat is mijn zoon Bas en ik, ik ben Katrien...'.

03 december 2007

in de kast

ik pas in de kast, het is wel wat kunst en vliegwerk maar het lukt! gelukkig kan ik er ook weer uit!!