24 april 2010

affectieve verwaarlozing

Affectieve verwaarlozing is het niet tegemoetkomen aan de behoefte van kinderen aan aandacht en betrokkenheid, veiligheid, zelfwaardering, emotionele warmte en regulatie van emoties. Affectieve verwaarlozing is moeilijk aan te tonen. De meest extreme vormen zijn verlating van het kind en psychische mishandeling. De affectieve verwaarlozing kan ontstaan doordat het kind op jonge leeftijd veel wisselende opvoeders heeft, doordat de belangrijkste opvoeder emotioneel onvoldoende beschikbaar is (bijvoorbeeld door psychische problemen of verslaving) of doordat de opvoeders een vijandige houding hebben naar het kind.