27 juli 2007

lovaas, therapie???

en dan zou je denken, na het zien van dit filmpje , dat is allemaal toch wel lang geleden, elektrische schokken toegedient in een kamer door de vloer onderstroom te zetten als strafterapie, valt mee hoor,.....kijk maar

eenden eten bananechipsOp de markt kochten we banane chippies. mama dacht dat ik dat misschien wel lekker vond. niet dus. de eenden die we tegenkwamen lusten het wel. ik vondt het heel grappig dat de eend dde chippies at die ik gooide.
Op het marktplein en net ervoorbij eigenlijk wil ik dat mama over bepaalde tegels rijdt, het duurde niet erg lang voordat ze het doorhad, want ik kan goed uitleggen wat ik wil. mama vindt het niet erg als ik zulke voor andere mensen onbegrijpelijke dingen doe of wil, maar zo gek is het niet want denk eens even terug wie speelde er neit dat je niet op de streepjes tussen de stoeptegeltjes mocht staan, of alleen op de witte zebrastrepen mocht lopen. volgens mee heeft bijna iederenn dat wel eens gedaan. dus wacht even met je stempeltje autistisch gedrag. over een paar weken boeit het me niet meer die tegels en maakt het allemaal niks meer uit, dan gaat het spelletje vervelen. maar nu wil ik het dus persee.
Ja zeggen oefenen we nog steeds en ik ben er erg goed in.

25 juli 2007

schoolperikelen

Algemene kenmerken

Leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen worden vermoedelijk veroorzaakt door het niet goed functioneren van specifieke hersenfuncties, in relatie tot diverse omgevingsfactoren. Kenmerkend voor deze stoornissen is, dat ze :

  • zich uiten in het leren, het gedrag en/of de motoriek
  • diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen kunnen belemmeren
  • doorgaans van neurobiologische aard zijn
  • niet aan de kinderen te zien zijn
  • niets te maken hebben met een intelligentietekort, maar wel met de informatieverwerking in de hersenen

De stoornissen zijn bekend onder al of niet officiele, internationale classificaties uit de (neuro)psychologie en de (kinder)psychiatrie.


Mensen met autisme dupe van onbegrip en kennisgebrek

Grootschalig onderzoek door Stichting De Ombudsman en Nederlandse Vereniging voor Autisme
Veel mensen met autisme vallen buiten de boot. Op vele fronten lopen zij vast door lange wachtlijsten en ondeskundigheid onder zorg- en hulpverleners. Ouders moeten lang zoeken naar een geschikte school voor hun autistische kind. Sommige kinderen zitten daarom thuis of worden zelfs vrijgesteld van de leerplicht. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek van Stichting De Ombudsman en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) onder meer dan 3000 mensen met autisme, hun ouders en partners. Op donderdag 19 mei 2005 wordt het rapport 'Buiten de Boot' gepresenteerd in Nieuwspoort te Den Haag.Honderden kinderen met autisme zitten thuis

ALKMAAR - Honderden kinderen met autisme zitten langdurig ongewild thuis, soms maandenlang. Dat zegt F. Stekelenburg van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het PvdA-Kamerlid Eijsink heeft vergelijkbare aantallen. Zij vraagt bij minister Van der Hoeven (Onderwijs) aandacht voor deze zorgleerlingen.

Dat veel kinderen met autisme niet naar school gaan, is volgens haar te wijten aan bureaucratie, overbodige commissies die bepalen of een kind voor extra zorg in aanmerking komt, en een tekort aan begeleiding in het speciaal onderwijs.

Zo gaat Maarten van der Kruyf (8) uit Purmerend nu weer ’parttime’ naar zijn reguliere basisschool, nadat hij drie maanden overspannen thuis zat. Zijn ouders Ruud en Edith moesten maanden wachten op een toewijzing voor het speciaal onderwijs. Toen die eenmaal kwam, was zijn plaatsje vergeven.

Extra begeleiding op zijn basisschool via het ’rugzakje met geld’ dat de overheid biedt aan leerlingen met een handicap of gedragsstoornis, is er ook niet meer. Die rugzak is leeg.

De regionale samenwerkingsverbanden van scholen voor speciaal onderwijs functioneren slecht, evenals de daarbij behorende indicatiecommissies, zeggen Eijsink en Stekelenburg. ,,Aanvragen duren eindeloos. Scholen hebben lange wachtlijsten en indicaties zijn vaak niet juist. De kinderen om wie het gaat, zien ze niet. Voor hen zijn het papieren kinderen’’, meldt Stekelenburg.

Volgens Eijsink weigert de minister goed naar het probleem te kijken. Volgens de inspectierapporten zouden in heel Nederland maar 181 kinderen thuis zitten. Het kamerlid komt op basis van haar onderzoek op zeker 2500 thuiszitters.

,,Het probleem is dat het ministerie te weinig zicht heeft op het aantal thuiszitters’’, concludeert ook M. Berger van de Stichting Ombudsman. Haar stichting, die ook vele klachten krijgt van ouders, deed al eerder onderzoek naar thuiszitters. Vorige maand maakte de Algemene Rekenkamer bekend, dat het ministerie van Onderwijs het aantal zorgleerlingen veel te laag heeft ingeschat. Het ministerie houdt het op vijf procent van alle basisscholieren, terwijl het volgens de Rekenkamer twintig procent is.

Bron: Nederlands Dagblad, 19 februari 2005