14 oktober 2007

cgraad

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een bericht gestuurd aan de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Hierbij bevestigen wij u d.m.v. dit automatische antwoord dat uw bericht is aangekomen. Uw bericht wordt z.s.m. doorgestuurd naar het secretariaat. Een secretariaatmedewerker zorgt voor het doorsturen naar een medewerker die uw bericht in behandeling kan nemen. Individuele vragen worden doorgestuurd naar ons meldpunt.

Geen opmerkingen: