14 oktober 2007

discriminatie?

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent dat er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen mensen, op grond van kenmerken die er niet toe doen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • geslacht;
  • godsdienst;
  • handicap;
  • leeftijd;
  • afkomst;
  • huidskleur;
  • seksuele voorkeur.

Wettelijk niet toegestaan
Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in artikel 1 van de Grondwet en in de Algemene wet gelijke behandeling. In deze wetten staat dat iedereen in Nederland, in gelijke gevallen, gelijk behandeld moet worden.

Commissie Gelijke Behandeling
Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een verzoek om een oordeel indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De CGB beoordeelt of de wet is overtreden. Dit oordeel is juridisch niet bindend. In de praktijk het meestal wel geaccepteerd en nageleefd.

Geen opmerkingen: