09 juni 2008

pesten?

ook weer uit dat boek,.....Het kind heeft gellerd dat het door een bepaald gedrag te stellen de aandacht van anderen kan trekken. "als ik boven op de stoel ga staan dan komt de juf en die maakt dan allemaal amusante geluiden zoals neen en eraf. en dan trekt ze snoeten die ik zo leuk vindt, zals het fronsen van de wenkbrouwen. Of als ik wegloop dan rent mijn vader achter me aan, dat vindt ik leuk. Hoewel dit soort gedragingen nauelijks zijn te onderscheiden van het pesterig gedrag dat kinderen zonder autisme vertonen , toch is het geen pestgedrag. In oorsprong dacht het kind niet als ik dit doe dan gaat de ander boos worden of dan krijg ik alle aandacht voor mij. TOT DIT SOORT REDENERINGEN ZIJN MENSEN MET AUTISME NAUWELIJKS IN STAAT. ze hebben te weinig besef van de gevolgen van hun gedrag. .............blah balh
vinden ze het leuk dat je verdriet hebt? ja sommigen vinden het plezierig dat je boos bent en met je armen zwaait en roept en uit kwaadheid nog eens met je armen heen en weer zwaait. ALLEEN VOOR HEN IS ER GEEN SPRAKE VAN BOOSHEID..Die binnnenkant kunnen ze niet bevatten. De buitenkant daarintegen lijkt hen heel wt interessante visuele effecten op te leveren.het spektakel van iemand die tiert, waterdruppels op een wang...een zus die van de trap dondert. DAT KRIJG JE BIJ GEEN ENKEL STUK ACTIVITY CENTER OF DE SPEEL-O-THEEK.

Geen opmerkingen: