09 juni 2008

sociaal acceptabel........maagzweer of gat in de lucht..

mijn mama vindt dit BS woorden. en vondt in een boek een soort van uitleg over hoe dat werkt bij mensjes met autisme. dit speciaal voor de mensjes die anders maar raar vinden...
peter vermeulen.
EEN GESLOTEN BOEK
autisme en emoties


we houden ons zelf in de hand omdat we bang zijn anders een mal figuur t slaan bij anderen.
"wat zullen ze van me denken als ik werkelijk een gat in de lucht spring omdat ik zo blij ben"
en "ik zal mijn tranen maar in bedwang houden anders vinden ze me een oversentimenteel iemand"zijn gedachten die ons niet vreemd zijn.
mensen zonder autisme proberen hun gevoelens, zeker de expressie ervan onder controle te houden. ( wellicht soms te veel , we gaan psygosomatische klachten ontwikkelen, maagzweer)
ze doen dat omdat ze de uiting van hun gevoelens gaan afstemmen op wat anderen ervan zouden kunnen gaan denken.ze controleren hun gevoelsuitingne om niet op te vallen, om geen gek figuur te slaan, om beleefd te blijven, om een imago hoog te houden,om anderen niet te kwetsen of om anderen te bedriegen.Mensen zonder autisme passen de expressie
van hun gevoelens aan de omgeving aan.
ook normae kinderen uiten hun gevoelens,als ze nog heel klein zijn, wel eens extreem. wie kent niet de gillende peuter die zich in de supermarkt op de grond werpt omdat hij geen snoep krijgt...maar deze peuter leert gaandeweg wel dat er een soort afspraken, conventies bestaan.Bovendien leert deze peuter ook dat je via taal je gevoelens veel effectiever kunt uiten.
Dit leren loopt veel moelijker bij kinderen met auisme. niet alleen hebben ze moeite met het verwerven van taal en het begrijpen van sociale conventies(wat hoort en wat niet) vaaak ontbreekt bij hen de mogelijkheid om te communiceren en zich sociaal te gedragen.
ze missen het invoelingsvermogenom in te schatten wat eenextreme gevoelsexpressie bij anderen tot gevolg heeft. En omdat ze overspoeld worden door hun gevoel is het voor hen bijzonder moeilijk om tegelijkertijd ook nog eens rekening te houden met hoe ver te komen bij de ander.

Geen opmerkingen: